Λιγότερες συστάσεις, αλλά και διαγραφές εταιρειών στο πρώτο τρίμηνο 2021


Λιγότερες ήταν οι συστάσεις, αλλά και οι διαγραφές εταιρειών στο πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Ειδικότερα, από την 1/1/2021 έως τις 31/3/2021, γνωστοποίησαν την έναρξη εργασιών τους 9.321 επιχειρήσεις, έναντι 11.587 συστάσεων στο ίδιο χρονικό διάστημα του 2020. Ο αριθμός των διαγραφών εταιρειών περιορίζεται στις 1.855, έναντι 4.337 στο πρώτο τρίμηνο του 2020.

Συγκεκριμένα, στις πρώτες 90 ημέρες του 2021 οι συστάσεις Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) ανήλθαν στις 3.000, έναντι 2.797 πέρυσι. Ακόμη, ιδρύθηκαν 289 ανώνυμες εταιρείες, έναντι 204 στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Οι συστάσεις ΕΠΕ ανήλθαν στις 67 εταιρείες, όσες και στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 συστάθηκαν 3.006 ατομικές επιχειρήσεις, έναντι, 4.929 στο αντίστοιχο διάστημα του 2020.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση