Μέχρι τον Ιούνιο τα σούπερ μάρκετ θα στέλνουν τις τιμές τροφίμων στο e-Καταναλωτής


Μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα εξάλλου τα σούπερ μάρκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν το ωράριο λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας και αφορά σε θέματα του υπουργείου Ανάπτυξης: «Η ισχύς του άρθρου δέκατου έκτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), ως προς την αποστολή δεδομένων τιμών των καταστημάτων υπεραγορών τροφίμων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30η.6.2021».Source link

realhosting
loading...

Απάντηση