Μελέτη για θεραπεία HIV: Αποτελεσματική για ασθενείς, οικονομικά αποδοτική για το σύστημα Υγείας

Η αντιρετροϊκή θεραπεία των ασθενών με HIV που εφαρμόζεται από το δημόσιο σύστημα Υγείας της χώρας μας είναι οικονομικά αποδοτική, καθώς μειώνεται το κόστος της, επιβεβαίωσε ειδική μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας, που παρουσιάστηκε πρόσφατα.

Καθίσταται πλέον σαφές, ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης, η θεραπεία των ασθενών με HIV όχι μόνο δεν επιβάρυνε περισσότερο το συνολικό κόστος Υγείας στη χώρα μας, αλλά αντίθετα, μέσω της χρήσης της, προέκυψε σημαντική μείωση του κόστους αυτού και επομένως, εξοικονόμηση χρημάτων. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την εξέταση ενός νέου τρόπου σύστασης προϋπολογισμού για τη θεραπεία αυτή, όπως και για την ολιστική αντιμετώπιση και φροντίδα των HIV ασθενών στην Ελλάδα.

Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη αξιοποίησε δεδομένα δεκαετίας, προκειμένου να καταγράψει σαφώς την καμπύλη του κόστους της συγκεκριμένης θεραπείας, στο πλαίσιο της νοσοκομειακής δαπάνης. Όπως δείχνουν τα δεδομένα αυτά, από το 2010 έως και το 2019, το μέσο κόστος αντιρετροϊκής θεραπείας σε ονομαστικές τιμές μειώνεται κατά 6.7%, παρά την κυκλοφορία δέκα νέων θεραπειών το ίδιο διάστημα. Εκτός αυτού όμως, η πραγματική θετική πτυχή της χρήσης της δαπάνης έχει να κάνει με την ίδια την αποτελεσματικότητά της: Καθώς, λοιπόν, αυτή είναι πολύ υψηλή, προκύπτει σημαντικότατη εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα Υγείας από άλλες μορφές φροντίδας, με το μέσο συνολικό κόστος διαχείρισης του HIV ανά άτομο να βαίνει μειούμενο κατά 25%, από 10.622€ το 2010 σε 8.003€ το 2019!

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση