Με ένα «κλικ» η ενημέρωση για τις εταιρείες που έχουν ελεγχθεί από ορκωτό

Με ένα «κλικ» θα μπορούν σύντομα οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για τον ακριβή αριθμό των εγγεγραμμένων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή, αλλά και για την ελεγκτική εταιρεία και τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή που διενήργησε των έλεγχο.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) εκκίνησε τις διαδικασίες διασύνδεσης του Δημοσίου Μητρώου των ελεγκτικών εταιρειών και ορκωτών ελεγκτών λογιστών με τα πληροφοριακά συστήματα του ΓΕΜΗ.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στα πλαίσια ενίσχυσης της διαφάνειας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση