Με «ρήτρα» περιβάλλοντος ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την καθοδήγησή της σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το βασικό εργαλείο του μέσου NextGenerationEU, θα καταστήσει διαθέσιμα 672,5 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στα κράτη μέλη.

Σκοπός της καθοδήγησης είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι καμία από τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που προτείνουν για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, κατά την έννοια που ορίζεται στον κανονισμό για την ταξινόμηση.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση