Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών δημιουργήσαν ΕΛΤΕ και ΕΓΔΙΧ

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαδικασιών διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της πλατφόρμας του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με το αντίστοιχο Δημόσιο Μητρώο των ελεγκτικών εταιρειών και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της ΕΛΤΕ.

Κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου 4738/2020, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι
ελεγκτικές εταιρείες θα επιλέγονται από επιχειρήσεις που επιθυμούν τη ρύθμιση οφειλών, είτε μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες που επιθυμούν να εγγραφθούν στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών, μπορούν από σήμερα 15/2/2021 να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn/ .

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση