Μικρότερη σύνταξη λαμβάνουν οι γυναίκες στην Ελλάδα

Το χάσμα στις συντάξεις ανδρών – γυναικών ήταν μικρότερο στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ, όπου ανήλθε στο 29%. Επίσης, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωσή του στην ΕΕ την τελευταία δεκαετία και συγκεκριμένα κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες (από 37% το 2010) έναντι μείωσης κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στην ΕΕ (από 34% το 2010).

Το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ των δύο φύλων εμφανίζει μεγάλο βαθμό διαφοροποίησης μεταξύ των χωρών της ΕΕ και κυμαίνεται από μόλις 2% στην Εσθονία και 7% στη Δανία έως 44% στο Λουξεμβούργο και 40% στην Ολλανδία και τη Μάλτα.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση