Μονιμοποίηση 4.000 εργαζομένων σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ στην Υγεία

Μονιμοποίηση ΟΑΕΔ

Άμεση μονιμοποίηση των 4.000 εργαζομένων, που προσλήφθηκαν με ενιαίο ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ στο δημόσιο σύστημα Υγείας, προβλέπει ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ,

που κατέθεσαν 4 βουλευτές του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με «ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων και τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Όπως τονίζουν οι βουλευτές οι 4.000 εργαζόμενοι «δουλεύουν ήδη ανελλιπώς εδώ και 4 χρόνια, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον δημόσιο τομέα της Υγείας. Απασχολούνται σε θέσεις από 100 διαφορετικές ειδικότητες στο δημόσιο σύστημα Υγείας, ενώ έχουν προσληφθεί με εποπτεία ΑΣΕΠ κι έχει εγκριθεί ήδη η 4η διαδοχική ετήσια ανανέωση των συμβάσεών τους, χωρίς καμία ημέρα διακοπής».

«Τόσο η σημερινή, όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση αρνούνται να προσλάβουν μόνιμο υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό, καλύπτοντας τις μεγάλες ελλείψεις με συμβασιούχους, που για χρόνια τους κρατούν σε ομηρία», επισημαίνουν οι βουλευτές και καταλήγουν:

«Το ΚΚΕ υποστηρίζει το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για άμεση μονιμοποίηση στο δημόσιο σύστημα Υγείας, που παραμένει αθωράκιστο ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες της πανδημίας με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό».

Την τροπολογία υπογράφουν οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, Γιώργος Λαμπρούλης, Νίκος Καραθανασόπουλος κα Λεωνίδας Στολτίδης.

Ολόκληρη η τροπολογία του ΚΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Θέμα: Άμεση μονιμοποίηση των 4.000 εργαζομένων με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από την αρχή του 2017 σε όλο το φάσμα των Δομών της Δημόσιας Υγείας προσλήφθηκαν 4.000 εργαζόμενοι με ενιαίο Ειδικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, εργασιακής επανένταξης και πλήρους απασχόλησης, με βάση τις Δημόσιες Προσκλήσεις Νο 13/2016 και 10/2017 – ΦΕΚ 3888/τ.Β/2-12-2016, για να καλύψουν τις κραυγαλέες ελλείψεις αποκλειστικά στον χώρο της Υγείας. Δουλεύουν ήδη ανελλιπώς εδώ και 4 χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον δημόσιο τομέα της Υγείας. Απασχολούνται σε θέσεις μόνιμου προσωπικού, στελεχώνοντας επιτυχώς ολόκληρα τμήματα, κλινικές και διευθύνσεις.

Οι εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί με εποπτεία ΑΣΕΠ κι έχει εγκριθεί ήδη η 4η διαδοχική ετήσια ανανέωση των συμβάσεών τους, χωρίς καμία ημέρα διακοπής. Απασχολούνται σε θέσεις από 100 διαφορετικές ειδικότητες στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Μέχρι τώρα τόσο η σημερινή, όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση αρνούνται να προσλάβουν μόνιμο υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό, καλύπτοντας τις μεγάλες ελλείψεις με συμβασιούχους, που για χρόνια τους κρατούν σε ομηρία.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για άμεση μονιμοποίηση στο δημόσιο σύστημα Υγείας, που παραμένει αθωράκιστο ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες της πανδημίας με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο

Οι 4.000 εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν από την αρχή του 2017 με το ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με εποπτεία ΑΣΕΠ (Δημόσιες Προσκλήσεις Νο. 13/2016 και 10/2017) και απασχολούνται εφεξής σε φορείς του Δημόσιου Τομέα Υγείας, με συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η ισχύς των οποίων παρατείνεται διαρκώς μέχρι και σήμερα, μονιμοποιούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εντάσσονται στο προσωπικό των μονάδων Υγείας που υπηρετούν.

Ο χρόνος που έχει διανυθεί από την πρόσληψή τους μέχρι τη μονιμοποίησή τους αναγνωρίζεται πλήρως για κάθε συνέπεια σε σχέση με τα υπηρεσιακά, βαθμολογικά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματά τους.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κατσώτης Χρήστος

Λαμπρούλης Γιώργος

Καραθανασόπουλος Νίκος

Στολτίδης Λεωνίδας

Μονιμοποίηση ΟΑΕΔ

Μονιμοποίηση ΟΑΕΔ

Μονιμοποίηση ΟΑΕΔ

Μονιμοποίηση ΟΑΕΔ

πηγη
realhosting
loading...

Απάντηση