Μονοετή παράταση στη νέα μορφή των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων


Στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία και σε συνέχεια της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2020, να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη για την υιοθέτηση του μέτρου αναβολής κατά ένα έτος της εφαρμογής του ESEF (European Single Electronic Format) για τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εκδοτριών εταιρειών, το υπουργείο Οικονομικών υιοθέτησε το ανωτέρω μέτρο.

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 29 μετατίθεται από την 1η-1-2021, η δυνατότητα συμμόρφωσης των εκδοτών με την υποχρέωση σύνταξης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο (άρθρο 4 παρ. 10 του ν. 3556/2007), στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία του κορωνοϊού.

Η αιτιολογική του νομοσχεδίου αναφέρει τα εξής:Source link

realhosting
loading...

Απάντηση