Μονοετή παράταση στη νέα μορφή των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων

Στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία και σε συνέχεια της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2020, να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη για την υιοθέτηση του μέτρου αναβολής κατά ένα έτος της εφαρμογής του ESEF (European Single Electronic Format) για τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εκδοτριών εταιρειών, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την πρόθεση της Ελλάδας να υιοθετήσει το ανωτέρω μέτρο.

Για όσους δεν το γνωρίζουν η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ψηφιακή αναφορά επιβάλλει σημαντικές αλλαγές στη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών και στις εκδιδόμενες επί αυτών εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.

Πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος αναφοράς που βασίζεται στο χαρτί και που είναι αναγνώσιμος μόνο από ανθρώπινο μάτι, θα αποτελεί σύντομα παρελθόν με τη νέα ευρωπαϊκή απαίτηση για την ψηφιακή χρηματοοικονομική αναφορά, ως αποτέλεσμα της Οδηγίας 2004/109/EE για τη Διαφάνεια (Τransparency Directive), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/50/EE.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση