Νέα γενιά «κόκκινων» δανείων λόγω κορωνοϊού βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος


Κατά τους συντάκτες της έκθεσης η επίπτωση αφορά κυρίως στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και την αναμενόμενη επιδείνωση του λόγου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων προς το σύνολο των εποπτικών κεφαλαίων.

«Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προβλέψει ότι το 2021 θα δημιουργηθούν νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 8-10 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες επομένως θα πρέπει να επανεξετάσουν την επάρκεια των προβλέψεών τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Αν και το ποσοστό κάλυψης από προβλέψεις βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με το μέσο όρο της ΕΕ, είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο κρατών-μελών με υψηλό λόγο μη εξυπηρετούμενων δανείων», σημειώνεται στην έκθεση.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση