Νέα προσθήκη στην οικογένεια προγραμμάτων «εξασφαλίζω» από τη Eurolife FFH


Το «εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία» είναι ένα ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα (unit linked) εφάπαξ ασφαλίστρου.

Με στόχο να εμπλουτίζει συνεχώς τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματά της, η Eurolife FFH ανακοίνωσε το «Εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία», το τρίτο μέλος της οικογένειας των επενδυτικών προγραμμάτων «Εξασφαλίζω» που διατίθενται αποκλειστικά από το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank.

Με το «Εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία» προσφέρεται, για πρώτη φορά στο συνδεδεμένο με το πρόγραμμα αμοιβαίο κεφάλαιο, επενδυτική στρατηγική, η οποία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η καθαρή τιμή μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου να διατηρείται κατ’ ελάχιστο στο 80% της υψηλότερης από ενάρξεως καταγεγραμμένης τιμής του. Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε πελάτες Personal Banking Prime και Standard που έχουν μεσαία διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου και αναζητούν μεγαλύτερες αποδόσεις για την επίτευξη των μακροχρόνιων οικονομικών τους στόχων, ταυτόχρονα με τον περιορισμό της δυνητικής μέγιστης απώλειας του προς επένδυση κεφαλαίου τους. Την επαγγελματική διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αναλαμβάνει η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση