ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες του προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων εργαζομένων στον τουρισμό

Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες ωφελουμένων, επιλαχόντων και αποκλειομένων, του πιλοτικού προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων 100 εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό, μέσω της συνεργασίας ΟΑΕΔ και Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΟΠΑ).

Η κατάρτιση των πινάκων στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr (ενότητα Νέα & Ανακοινώσεις) πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 8:00, μέχρι και την Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης TaxisNet ή ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr/e-yperesies

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση