Οι βασικοί διαπραγματευτές της ελληνικής αγοράς ομολόγων για το 2021

Από τη σχετική απόφαση, που στηρίχθηκε σε σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, προκύπτει πως η UBS Europe δεν έλαβε άδεια βασικού διαπραγματευτή για το 2021.

Με την απόφαση των κ.κ. Σταϊκούρα και Στουρνάρα προβλέπεται η ανανέωση της ιδιότητας των παρακάτω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (με αλφαβητική σειρά) ως βασικοί διαπραγματευτές αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου από την 1.1.2021 για περίοδο ενός ημερολογιακού έτους και μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσχώρησης:

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση