Οι επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν πλήρως το cloud

Πολλές επιχειρήσεις, παρά τις εστιασμένες προσπάθειες που καταβάλουν διαχρονικά, αδυνατούν ακόμα να αποκομίσουν τα οφέλη και την πλήρη αξία των επενδύσεών τους στο cloud.

Αυτό τουλάχιστον είναι το συμπέρασμα μελέτης της Accenture με τίτλο «Sky High Hopes: Navigating the Barriers to Maximizing Cloud Value», στην οποία συμμετείχαν 750 ανώτατα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων από 11 κλάδους και 17 χώρες. Στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι μόλις το 37% των εταιρειών δηλώνει ότι επιτυγχάνει την πλήρη αξία που αναμένεται από τις επενδύσεις στο cloud – μια αύξηση μόλις 2% από την αρχική μελέτη της Accenture το 2018.

Παρόλο που η επίτευξη αξίας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική και επίκαιρη, μόνο το 45% των στελεχών δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο» με τα αποτελέσματα στο cloud, δηλαδή μόνο 1% παραπάνω από την αρχική μελέτη του 2018. Επιπλέον, μόλις το 29% των στελεχών δηλώνει απόλυτα σίγουρο ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις τους για τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος θα επιφέρουν την αναμενόμενη αξία στον αναμενόμενο χρόνο.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση