Οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την έναρξη της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης

Η έρευνα, που δημοσιεύεται ενόψει της υπογραφής της κοινής δήλωσης σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, αποκαλύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα (92%) σε όλα τα κράτη μέλη απαιτεί «να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η φωνή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης».

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό: θα δημιουργήσει ένα νέο δημόσιο φόρουμ για ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανή και δομημένη συζήτηση με τους Ευρωπαίους σχετικά με τα ζητήματα που τους αφορούν και επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση