Οι 21 διαγωνισμοί για 1.657 μόνιμες θέσεις που έχουν «κλειδώσει» του 2021

«Κλειδώνουν» ένας – ένας οι διαγωνισμοί που αναμένεται να «τρέξουν» μέσα στο 2021 σύμφωνα με το νέο σύστημα που εγκαινιάζεται για το 2021 και προβλέπει ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για φορείς του δημοσίου τομέα. ΔΕΚΟ, υπουργεία, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ έχουν ήδη καταθέσει τα αιτήματα τους μετά από πρόσκληση του υπουργείου Εσωτερικών και τώρα αναμένεται να γίνει ξεκαθάρισμα σχετικά με το ποια αιτήματα θα προχωρήσουν και ποια όχι. Συνολικά για το 2021 έχουν εγκριθεί 4.015 προσλήψεις τακτικού προσωπικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, 21 διαγωνισμοί έχουν λάβει μέχρι στιγμή το «πράσινο φως» ενώ συνεχίζεται η διαδικασία έγκρισης και για τους υπόλοιπους φορείς που έχουν αιτηθεί να ενισχυθούν με προσωπικό αορίστου χρόνου. Οι εν λόγω διαγωνισμοί αναμένεται να γίνουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του νέου έτους. Αναλυτικά ενισχύονται οι παρακάτω φορείς:

 • 10 θέσεις στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 60 θέσεις στον ΟΑΕΔ
 • 60 θέσεις στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • 28 θέσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο
 • 67 θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
 • 19 θέσεις στο ΑΣΕΠ
 • 10 θέσεις στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • 748 θέσεις στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας
 • 34 θέσεις νομικών συμβούλων σε Δήμους Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα
 • 102 θέσεις στο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • 25 θέσεις Π.Ε. Διοικητικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
 • 15 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού
 • 17 θέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών
 • 17 θέσεις στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων
 • 67 θέσεις μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
 • 27 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • 13 θέσεις στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • 55 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Μία θέση Μόνιμου εξ Εφεδρείας Αξιωματικού στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Υπουργείο Εθνικής Αμυνας)
 • 123 θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών
 • 160 θέσεις γραμματέων στα δικαστήρια της χώρας

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν

Διαφορες είναι οι ειδικότητες που έχουν συμπεριληφθεί στα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη θέσεων. Οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι: διοικητικό προσωπικό, μηχανικοί, νοσλευτές, δικηγόροι, τεχνίτες, οδηγοί, ψυχολόγοι, εργάτες, κ.α. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα καλυφθούν ειδικότητες όπως ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, κ.α. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ζητηθούν ειδικότητες όπως Μηχανικοί (Πολιτικοί, Χημικοί, Αγρονόμοι Τοπογράφοι), ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (για κατόχους πτυχίου Νομικής). Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) έχει ζητήσει κυρίως διοικητικές ειδικότητες (Δε Διοικητικών Γραμματέων, ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού, ΠΕ Πληροφορικής όπως και η  Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι 123 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών θα αφορούν αποκλειστικά στην ειδικότητα ΠΕ Δημοσιονομικων. Για τα δικαστήρια όλης της χώρας έχει προβλεφθεί προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης.

Αλλάζουν όλα από το 2022

Στα 11 Ιανουαρίου αναμένεται να ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου εσωτερικών στο οποίο προβλέπεται ότι, για τις θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, η επιλογή του προσωπικού για το δημόσιο τομέα θα γίνεται μέσω γραπτού διαγωνισμού στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει: α) εξέταση γνώσεων με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή με ανάπτυξη κειμένου ή με συνδυασμό των δύο καθώς και β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού οι υποψήφιοι εκτός των ανωτέρω θα περνούν και από ατομική συνέντευξη. Για τις θέσεις ΥΕ διατηρείται η διαδικασία της σειράς προτεραιότητας. Ωστόσο το νέο σύστημα δεν αναμένεται να μπει σε εφαρμογή το 2021. Ο πρώτος γραπτός διαγωνισμός θα γίνει την άνοιξη του 2022. Οι υποψήφιοι δεν θα χρειάζεται να προσκομίζουν αντίγραφα των πτυχίων, μεταπτυχιακών ή τις άδειες άσκησης επαγγέλματος, αλλά αντίθετα θα βεβαιώνονται κατευθείαν στο ΑΣΕΠ από τους αντίστοιχους φορείς, όπως τα πανεπιστήμια, τον ΟΑΕΔ, όταν πρόκειται για ανεργία, και άλλους φορείς του Δημοσίου.

πηγη

realhosting
loading...

Απάντηση