ΟΟΣΑ: Η Ελλαδα θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,8% το 2021 και 5% το 2022


Οι παραπάνω εξελίξεις προβλέπεται να ενισχύσουν την απασχόληση και τα εισοδήματα των νοικοκυριών και να στηρίξουν – σε συνδυασμό με μία περιορισμένη χρήση των αυξημένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποταμιεύσεων – την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Ο Οργανισμός εκτιμά στο 7% του ΑΕΠ τις επιπλέον – σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης της προηγούμενης πενταετίας – καταθέσεις των νοικοκυριών στη διάρκεια του 2020.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση