ΟΠΑΠ: Στα 174 εκατ. ευρώ τα καθαρά έσοδα προ εισφορών – Πρόταση για μέρισμα 0,55 ευρώ


Στα 174,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ για το πρώτο τρίμηνο 2021, μειωμένα κατά 46,9% σε ετήσια βάση λόγω της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων και με μόλις 40% του δικτύου να επαναλειτουργεί το Φεβρουάριο.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο 2021 κατά 38,2% και διαμορφώθηκε σε 75,6 εκατ. ευρώ (Q1 2020: 122,4 εκατ. ευρώ) εξαιτίας της μείωσης των εσόδων και της δυσανάλογης εισφοράς επί του GGR της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ» ώστε να πληροί το ελάχιστο ετήσιο συμβατικό όριο των 50 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το πρώτο τρίμηνο 2021 μειώθηκαν κατά 29,0% στα 61,3 εκατ. ευρώ (Q1 2020: 86,4 εκατ. ευρώ) ή μείωση 43,8% σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα στο πρώτο τρίμηνο 2021.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση