ΟΤΟΕ: Να προστατέψει τα συμφέροντα του Δημοσίου η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς


Σε σχετική ανακοίνωση, η Ομοσπονδία των Τραπεζοϋπάλληλων αναφέρει πως από το 2010 που συστήθηκε το ΤΧΣ με στόχο την στήριξη και την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου στις τράπεζες έχει κυλήσει πολύ νερό στο μύλο των ανακεφαλαιοποιήσεων και των αυξήσεων κεφαλαίου των τραπεζών και πως με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, πρέπει να σταθμισθούν τα δεδομένα.

Κατά την ΟΤΟΕ, η όποια απόφαση για την επιτυχή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και οι διαδικασίες που θα επιλεγούν μέχρι την τελική ολοκλήρωσή της, οφείλει να συμπεριλάβει:Source link

realhosting
loading...

Leave a Reply