Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος πρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου


Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Τσακλόγλου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΥΟΔΔ 335/26.4.2021) διορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος ως πρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ).

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος ΤσαγκαρόπουλοςSource link

realhosting
loading...

Απάντηση