Ο πρώτος υποθαλάσσιος χάρτης της Σαντορίνης… από άλλο πλανήτη

Έναν πρωτοποριακό υποθαλάσιο χάρτη της Σαντορίνης με μέθοδο χαρτογράφησης που προορίζεται για άλλους πλανήτες, δημιούργησε για πρώτη φορά μια αμερικανο-ελληνική επιστημονική ομάδα.

Στον συγκεκριμένο χάρτη εφαρμόστηκε συγκεκριμένα, η μεθοδολογία της πλανητικής γεωλογίας για τη δημιουργία υποθαλάσσιων γεωμορφολογικών χαρτών που επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών εκτιμήσεων για την επικινδυνότητα της Σαντορίνης και τη γύρω περιοχή του Αιγαίου.

Εφαρμόζοντας σε υποθαλάσσια δεδομένα της Ελλάδας γεωλογικές μεθόδους χαρτογράφησης που προορίζονται για άλλους πλανήτες, οι ερευνητές δημιούργησαν για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα συνδυαστικό γεωμορφολογικό χάρτη, κλίμακας 1:100.000, του χερσαίου και θαλάσσιου ανάγλυφου για το ηφαιστειακό σύμπλεγμα Χριστιανών-Σαντορίνης-Κολούμπου.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση