Πάσχα στο χωριό: Σε 6 ώρες πέρασαν τα διόδια 13.600 αυτοκίνητα και γύρισαν πίσω μόνο τα 42


Πάσχα στο χωριό: Η έξοδος των αυτοκινήτων της Αττικής ήταν μεγάλη. Στα διόδια οι έλεγχοι σε Αιφίδνες και Ελευσίνα ήταν έντονοι.

 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τις 6 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι έχουν περάσει τα διόδια περισσότερα από 13.600 οχήματα. Κατά τα ίδια στοιχεία από τα οχήματα που έφτασαν μέχρι τα διόδια, οι αστυνομικοί που ήταν επιφορτισμένοι με τους ελέγχους, σταμάτησαν και γύρισαν προς Αθήνα συνολικά 42 αυτοκίνητα. Σημειώνεται ότι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι δημοσιοποιήθηκε η κοινή υπουργική απόφαση. Αυτή βάζει «φρένο» στις εξαιρέσεις για τη μετακίνηση εκτός νομού.

Πάσχα στο χωριό: Τι προβλέπει η απόφαση

1. Οι εργαζομένοι στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί) που μετακινούνται για δουλειά, θα πρέπει να έχουν χαρτί από ΕΡΓΑΝΗ. Αν κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας ή σε άδεια, θα τους επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα.

Μετακίνηση για το Πάσχα του χωριού: Τα αυτοκίνητα που πέρασαν τα διόδια.

2. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να διαθέτουν έγγραφο που να βεβαιώνει την ιδιότητά τους. Επίσης, πρέπει να έχουν και χαρτί που αποδεικνύει το ραντεβού τους.

3. Οι μετακινήσεις για συγκομιδή προϊόντων, όπως για παράδειγμα το μάζεμα ελιάς, παύουν να υφίσταται σαν λόγος μετακίνησης την περίοδο του Πάσχα

4. Οι μετακινήσεις για λόγους υγείας, αποδεικνύονται μόνο με έγγραφο ή παραπεμπτικό από δημόσια δομή.

5. Οι μετακινήσεις για κηδεία, καθιστούν υποχρεωτική την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου

6. Για μετάβαση στη μόνιμη κατοικία απαιτείται το Ε1, ενώ δεν επιτρέπεται η επιστροφή στα αστικά κέντρα μετά την περίοδο του Πάσχα.

7. Για μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, ο μετακινούμενος γονέας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει α) στην περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, β) στην περίπτωση διάστασης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και γ) σε κάθε περίπτωση, πρόσφορα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο.

Σημειώνεται ότι η απόφαση προβλέπει διορία 48 ωρών για τις υπερτοπικές μετακινήσεις για τις περιπτώσεις εργασίας, κηδείας ή λόγων υγείας.

Εικόνες από Αφίδνες και Ελευσίνα

Οι λόγοι της μετακίνησης εκτός νομού ποικίλουν. Αυτό, διότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι σπεύδουν προς την Πελλοπόνησο για τα πλημμυρισμένα σπίτια τους ή συναγερμούς που χτυπάνε. Ενώ, άλλοι για να βρουν εργασία ή να αγοράσουν αυτοκίνητο. Όλες αυτές οι δικαιολογίες ωστόσο, πρέπει να πιστοποιούνται με κάποιο έγγραφο.

 

πηγη
loading…

loading…

loading…

realhosting
loading...

Απάντηση