Επικαιρότητα

Πέντε πακέτα για 798 μόνιμους σε ΟΣΕ, υπ. Παιδείας, ΔΕΗ, Λιμενικό, ΤτΕ

Με μόνιμο προσωπικό ενισχύονται διάφοροι φορείς του Δημοσίου τομέα το αμέσως επομενο διάστημα. Η «Αγορά Εργασίας» συγκέντρωσε τους πέντε διαγωνισμούς μέσω των οποίων θα γίνουν 798 προσλήψεις για προσωπικό αορίστου χρόνου.

37 θέσεις επιστημονικού προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, τριάντα επτά (37) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού»,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: Αρχιτεκτονική εφαρμογών και ανάλυση δεδομένων, Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών, Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, Διαχείριση και υποστήριξη βάσεων δεδομένων, Διαχείριση υπολογιστικού νέφους, Διαχείριση δικτύων, Εποπτεία και έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, Οργάνωση και επιχειρησιακός σχεδιασμός, Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Διαχείριση θεμάτων μισθοδοσίας και συντάξεων, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις, Ανάπτυξη, σχεδιασμός και υλοποίηση μαθημάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, Διαχείριση προμηθειών, Οργάνωση, μελέτη, διαχείριση και εποπτεία έργων τεχνικής υποστήριξης κτιριακών εγκαταστάσεων, Λειτουργία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, Ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, υγείας, Μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και αντίστροφα, Διαχείριση οικονομικού ιστορικού αρχειακού υλικού, Διαχείριση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού βιβλιοθήκης, Διαχείριση συλλογών και εκθέσεων τέχνης.Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 10:00) μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος https://www.bankofgreece.gr  που είναι διαθέσιμη και η αναλυτική Προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα), μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο κωδικούς θέσης από τον ανωτέρω πίνακα, έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3202054, 210 3202058, 210 3202069 και 210 3202094 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 14:00). Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

200 μόνιμες προσλήψεις με διαδικασίες στον ΟΣΕ

Τρόπους για να μπορέσει να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΣΕ αναζητεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Και αυτό διότι η εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, οι οποίες μάλιστα αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι μέσα στην επόμενη χρονιά να προσληφθούν στον ΟΣΕ περισσότεροι από 200 νέοι εργαζόμενοι με μια διαδικασία – fast track, παρόμοια με αυτή που ακολουθήθηκε πρόσφατα για την στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας με 650 οδηγούς και τεχνικούς. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, ο οποίος, όπως έχει τονίσει επανειλημμένα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, μπαίνει πλέον σε πρώτο πλάνο.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι κυρίως οδηγοί και μηχανικοί. Σήμερα, το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΣΕ ανέρχεται στα 920 άτομα, καθώς την προηγούμενη δεκαετία συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 1.900 εργαζόμενοι, ενώ το «κύμα φυγής” αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια καθώς πολλοί εναπομείναντες βρίσκονται κοντά στη σύνταξη.

105 Αξιωματικοί στο Λιμενικό Σώμα

Το υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση συνολικά 105 θέσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, προερχόμενων από ιδιώτες, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων Οι υποψήφιοι που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα, όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας από την τις ημερομηνίες από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, έως και την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021.

Η κατανομή και πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως ακολούθως: Ειδικότητα Κυβερνήτη Σαράντα πέντε (45) θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Πλοιάρχων της ημεδαπής, με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν οι εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των προκηρυχθεισών στην εν λόγω ειδικότητα θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους, πτυχιούχους Πλοίαρχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.Ειδικότητα Μηχανικού Εξήντα (60) θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μηχανικών της ημεδαπής, με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν οι εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των προκηρυχθεισών στην εν λόγω ειδικότητα θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους, πτυχιούχους Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

169 μόνιμες θέσεις στη ΔΕΗ

Με μόνιμο προσωπικό θα ενισχυθεί η ΔΕΗ στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού που υλοποιεί και προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του νέου ιδιαίτερα ανταγωνιστικού, οικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4643/2019, θα προβεί εντός των επομένων ημερών στη δημοσίευση της Προκήρυξης 1/2021, η οποία έχει εγκριθεί με σχετική Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων θα είναι η εξής: Διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 12, Διπλωματούχοι μηχανολόγοι μηχανικοί 13, Διπλωματούχοι τοπογράφοι μηχανικοί 1, Διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί  2, Διπλωματούχοι χημικοί μηχανικοί 2, Πτυχιούχοι οικονομικοί 2, Πτυχιούχοι οικονομικοί ΠΕ κατεύθυνσης λογιστικής 1, Πτυχιούχοι διοικητικοί/θεωρητικών σπουδών  5, Πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 22, Πτυχιούχοι μηχανολόγοι μηχανικοί 7, Πτυχιούχοι ηλεκτρονικοί μηχανικοί 2, Πτυχιούχοι διοικητικοί  5, Πτυχιούχοι λογιστικής  1, Πτυχιούχοι πληροφορικής  1, Ηλεκτροτεχνικοί 33 και Μηχανοτεχνικοί  60.

287 μόνιμες προσλήψεις σε υπουργείο Παιδείας και Πανεπιστήμια

Έτοιμη είναι σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξη για την πρόσληψη 287 μονίμων υπαλλήλων σε φορείς που υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας και στην Κεντρική Διοίκησης του υπουργείου. Το ΑΣΕΠ σκοπεύει μέσα στις επόμενες μέρες να αποστείλει τον διαγωνισμό στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής ανά φορέα: Υπουργείο Παιδείας 185, Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 60, Πανεπιστήμιο Κρήτης 4, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 12, Περιφερειακη Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 19, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 2 και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 5. Πιο αναλυτικά η νέα προκήρυξη περιλαμβάνει προσλήψεις για το Υπουργείο Παιδείας και την πλήρωση 185 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για την πλήρωση 60 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας και του Πανεπιστημίου Κρήτης για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας, του ΑΠΘ για την πλήρωση 12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, των ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση 19 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, της ΑΣΚΤ για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ κατηγορίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: διοικητικοί, υπάλληλοι πληροφορικής, λογιστές, καθαριστές, κ.α. Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικων θα γίνουν δεκτά όλα τα πτυχία ή διπλώματα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

Και προσλήψεις στα ΑΕΙ για τον έλεγχο κατά του Covid-19

Παράλληλα, σε προσλήψεις θα προχωρήσει το υπ. Παιδείας για τον έλεγχο των πιστοποιητικών φοιτητών και καθηγητών στα ΑΕΙ, ενόψει του ανοίγματος των ιδρυμάτων και την επιστροφή στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα τα δικαιολογητικά θα καταχωρούνται και θα ελέγχονται ψηφιακά. Χτες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4830/2021, στον οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 70, το οποίο δίνει τη δυατότητα στα ΑΕΙ να προσλαμβάνουν συμβασιούχους, με αποκλειστικό έργο  τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

πηγη

loading...

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button

Εντοπίστηκε Adblock

Φαίνεται ότι χρησιμοποιήστε πρόγραμμα ή επέκταση αποκλεισμού διαφημίσεων Υποστήριξε το kontasas.gr Οι διαφημίσεις επιτρέπουν τη λειτουργία του kontasas.gr Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το Adblock