Πιο δύσκολη η ανακοπή αποφάσεων για πλειστηριασμούς

Τροπολογία η οποία αφορά στην ανακοπή κατά την εκτέλεση της διαδικασίας πλειστηριασμών ψηφίσθηκε χθες στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Με την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα σε όποιον έχει έννομο συμφέρον να μπορεί να προχωρεί σε ανακοπή, η οποία θα ασκείται ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου εντός 15 ημερών από την εκτέλεση της πράξης του πλειστηριασμού, όχι όμως μετά τη μεταγραφή της πράξης εξόφλησης.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην άσκηση ανακοπής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας εκποίησης της περιουσίας του οφειλέτη ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση