Ποιες αλλαγές έρχονται στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποτελεί τον συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό διαβούλευσης και διεξαγωγής του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων της χώρας. Επιδίωξη του υπουργείου Οικονομικών και της Κυβέρνησης είναι η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να αποτελεί ενεργό συνομιλητή και συνεργάτη, με σκοπό τη διαμόρφωση συνθηκών κοινωνικής συνεννόησης και σύγκλισης, σε ένα κοινό όραμα για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο της χώρας. Ο θεσμικός εκσυγχρονισμός και η ουσιαστική ενδυνάμωση της ΟΚΕ αποτελούν προϋπόθεση για να φέρει σε πέρας, απρόσκοπτα, την υψηλής σημασίας αποστολή της.

Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών κατόπιν συνεργασίας με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και έχοντας αναλύσει καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, προχώρησε στην κατάρτιση ενός νομοσχεδίου που θα αναθεωρήσει ριζικά τον ιδρυτικό νόμο της ΟΚΕ, που είναι πλέον 27 ετών.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση