Ποιες επιχειρήσεις κερδίζουν από την επιδότηση δόσεων δανείων – Δημοσιεύθηκε ο νόμος


Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48/31.03.2021) που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις σχετικά με τη συνεισφορά του Δημοσίου στην αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού, ήτοι το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2». 

Πιο συγκεκριμένα, στα άρθρα 64 – 77 του εν λόγω νόμου καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυτού του προγράμματος, καθώς και η διαδικασία υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και περιλαμβάνονται οι σχετικές διατάξεις για την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση