Ποιες παροχές σε είδος είναι αφορολόγητες

Οι παροχές σε είδος έως 300 ευρώ ετησίως που λαμβάνουν οι μισθωτοί από τον εργοδότη τους ή οι μέτοχοι και εταίροι μιας επιχείρησης είναι αφορολόγητες, ενώ εάν η αξία των παροχής υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ, συνυπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημα μόνο για το υπερβάλλον ποσό και όχι το σύνολο της παροχής.

Τις αλλαγές που έχουν τεθεί φέτος σε ισχύ στο καθεστώς φορολόγησης των παροχών από τις επιχειρήσεις σε εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους, με τη μορφή της παραχώρησης οχήματος, εξηγεί εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, η οποία παρέχει διευκρινίσεις και αναλυτικά παραδείγματα για την φορολόγηση των παροχών σε είδος.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την παροχή σε είδος, με τη μορφή της παραχώρησης οχήματος, ο υπολογισμός του φόρου γίνεται πλέον με την εφαρμογή προοδευτικής κλίμακας επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος, εφόσον η τιμή αυτή υπερβαίνει τα 17.000 ευρώ.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση