Ποιοι δικηγόροι θα λάβουν επιδότηση για εκσυγχρονισμό γραφείου


Επιχορήγηση από 500 έως 2.000 ευρώ δύνανται να λάβουν οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι φυσικά πρόσωπα, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα θα γίνεται από τις 16 Ιουνίου 2021 έως και τις 30 Ιουλίου 2021 και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση