Πολυεπίπεδη συνεργασία του Mediterranean College με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Η ανάπτυξη των στρατηγικών συνεργασιών συνεχίζεται για το Mediterranean College (MC) και αυτή τη φορά αφορά στη συνεργασία του Κολλεγίου, σε εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, με το Κέντρo Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (E.Ε.Σ.Μ).

Η νέα συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις δυνατότητες:Source link

realhosting
loading...

Απάντηση