Προσυμπληρωμένα τα φορολογητέα ποσά από τα μισθώματα στα έντυπα Ε1 και Ε2

Την αυτόματη προσυμπλήρωση των ποσών των εισπραχθέντων ενοικίων στα έντυπα Ε1 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και στα συνοδευτικά έντυπα Ε1 των αναλυτικών καταστάσεων μισθωμάτων, τα οποία θα υποβάλουν φέτος πάνω από 1.000.000 ιδιοκτήτες εκμισθωμένων ακινήτων, προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την αρμόδια αρχή, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του Taxisnet για την υποβολή δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων και την υποβολή δηλώσεων COVID και η e- εφαρμογή του Taxisnet για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων θα διασυνδεθούν.

Στόχος είναι τα στοιχεία για τα συμφωνηθέντα ενοίκια που έχουν ήδη συμπληρωθεί στις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων, καθώς και τα στοιχεία για τα εισπραχθέντα και μη εισπραχθέντα ποσά ενοικίων που προκύπτουν από τις δηλώσεις COVID του 2020 να μεταφερθούν αυτόματα και να προσυμπληρωθούν σε αντίστοιχους κωδικούς στο έντυπο Ε2 της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας, αλλά και στο βασικό έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση