Πρόκληση για την χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών

Στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, κορυφαίες εταιρείες αναγνωρίζουν ότι, πέραν των χρηματοοικονομικών κεφαλαίων, πρέπει να διαχειρίζονται επιμελώς το ανθρώπινο, το φυσικό, και το κοινωνικό κεφάλαιο. Αυτό ισχύει και για τον ναυτιλιακό κλάδο, τη βιομηχανία που η ελληνική επιχειρηματικότητα καταγράφει σημαντικές διακρίσεις διαχρονικά.

Ναυτιλιακές εταιρείες που βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), τα οποία είναι ουσιαστικά για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, βελτιώνουν την πρόσβαση τους σε κεφάλαια, τη δέσμευση των εργαζομένων τους, την ικανοποίηση των πελατών τους και τις σχέσεις τους με την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτές οι πρακτικές, μεταξύ άλλων, βελτιώνουν και την πρόσβαση των ναυτιλιακών εταιρειών σε πηγές χρηματοδότησης.

Ο όρος «ESG» αναφέρεται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αξία μακροπρόθεσμα. Σε εταιρικό πλαίσιο, αναφέρεται στην ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στην επιχειρηματική στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων. Παρόλο που οι δείκτες ESG συχνά αποκαλούνται «μη χρηματοοικονομικοί», συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ο τρόπος διαχείρισής τους από μια εταιρεία έχει χρηματοοικονομικές συνέπειες.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση