Πτώση 55% στην επιβατική κίνηση στην ακτοπλοΐα το 2020 εκτιμά το ΙΟΒΕ – Οι επιδράσεις

Μεγάλο είναι το πλήγμα του κορωνοϊού στην επιβατηγό ναυτιλίας της Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με μελέτη που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) το 2020 η επιβατική κίνηση στις γραμμές εσωτερικού μειώθηκε κατά 55% σε σχέση με το 2019.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η συνολική συνεισφορά της επιβατηγού ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία σε όρους ΑΕΠ ανέρχεται στα 13,6 δισ. ευρώ ή στο 7,4% του συνολικού ΑΕΠ, ενώ σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά του κλάδου ανέρχεται σε 332 χιλ. θέσεις εργασίας ή στο 8,5% της συνολικής απασχόλησης. Η συνεισφορά της επιβατηγού ναυτιλίας στα δημόσια έσοδα εκτιμάται σε περίπου 3 δισ. ευρώ, ενώ σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ υπολογίζονται τα εισοδήματα από μισθούς των εργαζομένων λόγω της ανάπτυξης της επιβατηγού ναυτιλίας στη χώρα.

Η συνολική επίδραση από την εξυπηρέτηση της ζήτησης για ακτοπλοϊκές μεταφορές στις εσωτερικές γραμμές (χωρίς τις ευρύτερες επιδράσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, την ανάπτυξη του πρωτογενή και μεταποιητικού τομέα στις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας και το εξαγωγικό εμπόριο) εκτιμάται σε περίπου 2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας. Σε όρους απασχόλησης, η επίδραση της μεταφορικής δραστηριότητας ανέρχεται σε 33,5 χιλ. θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση