Πόθεν Έσχες: Μέχρι τις 31 Μαρτίου οι δηλώσεις


Το άρθρο 59 του ν. 4753/2020 (Α’ 227) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 59 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντωνSource link

realhosting
loading...

Απάντηση