Πώς η διεθνής εξάπλωση των κανόνων ESG επηρεάζει τις επενδυτικές επιλογές


Έχουν υπάρξει πάνω από 170 ρυθμιστικά μέτρα ESG (Environmental, Social and Governance) παγκοσμίως από το 2018, με την Ευρώπη να πρωτοστατεί, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 65% του συνόλου ESG κανονισμών. Αν και δεν υπάρχει τυποποιημένη και δεσμευτική αναφορά ESG ή μέσο αναφοράς, τα μέτρα και οι κυρώσεις γίνονται όλο και πιο αισθητά για τις επιχειρήσεις.

Η Ευρώπη έχει υιοθετήσει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών ESG, καθώς επιδιώκει να ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής της πολιτικής σε μια προσπάθεια κινητοποίησης της αναγκαίας χρηματοδότησης για μια νέα βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς όπως και της εκπλήρωσης των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος. Η οδηγία της ΕΕ για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και ο κανονισμός για τη δημοσιοποίηση της βιώσιμης χρηματοδότησης (SFDR) υποχρεώνει τις εταιρείες να υποβάλλουν εκθέσεις για μια μεγάλη γκάμα μετρήσεων που σχετίζονται με το ESG.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ J. Biden, αναμένεται να σηματοδοτήσει μια μετατόπιση της πολιτικής ESG στις ΗΠΑ, με περισσότερους κανόνες που βασίζονται στην αποκάλυψη εταιρικών στοιχείων και πράξεων. H FED επίσης προσχώρησε πρόσφατα στο δίκτυο των παγκόσμιων κεντρικών τραπεζών για την ενδυνάμωση του πράσινου αποτυπώματος του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ -SEC ξεκίνησε μια ανασκόπηση της εταιρικής ενημέρωσης σχετικά με την προστασία του κλίματος..Source link

realhosting
loading...

Απάντηση