Πώς θα γίνει η επιδότηση των δόσεων επιχειρηματικών δανείων – Όλες οι διατάξεις


Με τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η οκτάμηνη επιδότηση μέρους των μηνιαίων δόσεων δανείων των πληττόμενων επιχειρήσεων, ενεργών νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων, ελεύθερων ή επιτηδευματιών ή εταίρων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, η διαδικασία υποβολής, έγκρισης και διαχείρισης των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, τα κριτήρια, οι διαδικασίες και οι προθεσμίες για την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου, αλλά και οι υποχρεώσεις του οφειλέτη, τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου όσο και μετά την ολοκλήρωσή της.

Το νομοσχέδιο στις σχετικές διατάξεις για τη συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δάνειων σε δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού αναφέρει τα εξής:Source link

realhosting
loading...

Απάντηση