Πώς θα διδάσκονται τα αγγλικά στα νηπιαγωγεία


Μια πρώτη επαφή με την αγγλική γλώσσα θα έχουν μέσα από δραστηριότητες οι μαθητές όλων των νηπιαγωγείων της χώρας, όπως προβλέπεται με νέα υπουργική απόφαση για το σχολικό έτος 2021-22.

Συγκεκριμένα, ο/η νηπιαγωγός κατά τις ώρες των δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα παραμένει στην τάξη λαμβάνοντας ενεργό μέρος στη μαθησιακή διαδικασία, με βάση τις ανάγκες και την οργάνωση των δραστηριοτήτων, όπως συναποφασίζονται από τους δύο εκπαιδευτικούς.

Σκοπός της ενσωμάτωσης της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο είναι ο εμπλουτισμός του προγράμματος σε σχέση με τη γλωσσική και ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων για την ενίσχυση της πολυγλωσσικής επίγνωσης, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ενεργού πολίτη στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση