ΣΕΒ: Υπέρ της ύπαρξης κανόνων και πλαισίου στην τηλεργασία

Μάλιστα, ο Σύνδεσμος προειδοποιεί για τον κίνδυνο του εκτεταμένου χρόνου σύνδεσης, ιδίως για την υγεία και την ασφάλεια.

Σύμφωνα με την έκθεση του Συνδέσμου που αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή συμφωνία-πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων για την Ψηφιοποίηση επισημαίνεται η ανάγκη, να υιοθετηθούν οι συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση