Σημαντικές αλλαγές στην αξιολόγηση της καταλληλόλητας των τραπεζιτών δρομολογεί η ΕΚΤ

Ο νέος τρόπος αξιολόγησης της της καταλληλότητας των τραπεζιτών από τον SSM θα οδηγήσει πολλά στελέχη τραπεζών στην έξοδο και θα φέρει αλλαγές στις διοικήσεις πολλών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα στελέχη των οποίων είτε έχουν εμπλακεί, είτε έχουν «κουκουλώσει» σκάνδαλα.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ενρία θα υπάρξουν οι εξής τρεις βασικές οδηγίες:

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση