Στην Quant η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Παγκρήτιας Τράπεζας

Τη διαχείρισης μέρους του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («ΜΕΑ») Kastor αναλαμβάνει η Quant Master Servicer μετά τη συμφωνία που υπέγραψε με την Παγκρήτια Τράπεζα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των δύο εταιρειών η Quant προκρίθηκε ως προτιμητέος διαχειριστής κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας την οποία πραγματοποίησε η τράπεζα με συμμετοχή άνω των 10 εταιριών διαχείρισης.

Σημειώνεται ότι το ύψος του εν λόγω χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε περίπου 670 εκατ. ευρώ, σε όρους λογιστικής αξίας και περιλαμβάνει, σε ποσοστό 90% περίπου, επιχειρηματικά δάνεια σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα οποία εξασφαλίζονται με ακίνητα που βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην γεωγραφική περιφέρεια της Κρήτης.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση