Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Στο “σφυρί” βγαίνει το σπίτι του Στ. Ψυχάρη στο Κολωνάκι (έγγραφο)

Στο “σφυρί” βγαίνει το σπίτι του Στ. Ψυχάρη στο Κολωνάκι (έγγραφο)

Σε πλειστηριασμό βγαίνει το σπίτι του ζεύγους Ψυχάρη στο Κολωνάκι για χρέη 600 χιλιάδων ευρώ.

Το διαμέρισμα – που ανήκει στην Χριστίνα Τσούτσουρα, σύζυγο του πάλαι ποτέ ισχυρού εκδότη – έχει εμβαδό 185 τ.μ και εκπλειστηριάζεται από την Alpha Bank τον ερχόμενο Μάιο

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές, μπορούν στις 7 και 8 Δεκεμβρίου να επισκεφθούν το διαμέρισμα η αξία του οποίο ορίστηκε στα 478.000 ευρώ.

Αναλυτικά το έγγραφο του πλειστηριασμού

«Απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 379/20-09-2017 Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας, του Δικαστικού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Σωτηρίου Ε. Αδάμ, κατοίκου Αθηνών, οδός Λ. Κατσώνη, αρ. 40 (ΑΦΜ 035734996, Δ.Ο.Υ. Δ ́ Αθηνών), τηλ. 210-6424668.

Επισπεύδουσα: Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014249.

Καθ’ ης η εκτέλεση – οφειλέτιδα: Χριστίνα ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ του Περικλή και της Σοφίας, κάτοικος Αθηνών (Λυκαβηττού αρ. 30), με ΑΦΜ 042201985.

Τίτλος εκτελεστός: Το πρώτο (Α ́) απόγραφο εκτελεστό της με αριθ. 4667/2017 Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ποσό δια το οποίο επεβλήθη η κατάσχεση: (600.000) ευρώ, προς περιορισμό και μόνον των εξόδων εκτελέσεως, ρητώς επιφυλασσομένη η επισπεύδουσα για το υπόλοιπο της απαιτήσεώς της, εντόκως, νομίμως, μέχρις πλήρους εξοφλήσεως.

Ημερομηνία πλειστηριασμού: Στις δύο (02) Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4 έως 5 το απόγευμα της ιδίας ημέρας.

Τόπος πλειστηριασμού: Το Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Υπάλληλος επί του πλειστηριασμού: Η Συμβολαιογράφος Αθηνών Βαρβάρα Α. Σγούρα, κάτοικος Αθηνών, οδός Καποδιστρίου, αρ. 18 (τηλ. 210 3801906), ή σε περίπτωση κωλύματος αυτής ο νόμιμος αναπληρωτής της.

Κατασχεθέν Ακίνητο: Η με στοιχείο Έψιλον κεφαλαίο (Ε) οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του πέμπτου (Ε ́) πάνω από το ημιυπόγειο (ισόγειο) σε πρώτη εσοχή ορόφου μιας πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην Κτηματική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, κατά τη Συνοικία Κολωνακίου και στη διασταύρωση των οδών Φωκυλίδου, στην οποία φέρει τους αριθμούς 16-18, και Βουκουρεστίου, στην οποία φέρει τον αριθμό 51 και είναι κτισμένη σε οικόπεδο που έχει έκταση μ.τ. (341,65).

Το οικόπεδο αυτό συνορεύει:

Ανατολικά με συνολική τεθλασμένη πλευρά μήκους μέτρων (20,05) εν μέρει και με πλευρά μήκους μέτρων (17,00) με πρώην οικόπεδα Καραουλάνη, μετέπειτα Αθανασίου Μπούταλη και ήδη με πολυκατοικίες διαφόρων συνιδιοκτητών και εν μέρει και με πλευρά μήκους μέτρων (3,05) με πρώην ιδιοκτησία Αντωνίου Βαρβαρήγου, έπειτα Παππά και ήδη με ιδιοκτησία Μαρίας Παπαγεωργίου, Νότια και με πρόσωπο μήκους μέτρων (18,00) με την οδό Βουκουρεστίου, Δυτικά και με πρόσωπο μήκους μέτρων (20,25) με την οδό Φωκυλίδου και Βόρεια με συνολική τεθλασμένη πλευρά μήκους μέτρων (19,15) με πρώην ιδιοκτησία Αντωνίου Βαρβαρήγου, έπειτα Παππά και ήδη με ιδιοκτησία Μαρίας Παπαγεωργίου.

Το με στοιχείο Έψιλον Κεφαλαίο (Ε) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε ́) πάνω από το ημιυπόγειο (ισόγειο) σε πρώτη εσοχή ορόφου αποτελεί αυτοτελή, ανεξάρτητη και διαιρεμένη οριζόντια ιδιοκτησία, αποτελείται από χωλλ, λίβιγκ ρουμ, τραπεζαρία, διάδρομο, (2) κοιτώνες, (2) λουτρά, διάδρομο, αποχωρητήριο ξένων, κουζίνα, διάδρομο, δωμάτιο βοηθητικό, ντους και αποχωρητήριο, συνεχή βεράντα προς τις οδούς Φωκυλίδου και Βουκουρεστίου και εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο, έχει μικτή επιφάνεια μ.τ. εκατόν ογδόντα τέσσερα (184,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο (160/1000) εξ αδιαιρέτου και συνορεύει:

Δυτικά με την οδό Φωκυλίδου, Νότια με την οδό Βουκουρεστίου, Ανατολικά με φωταγωγό (Φ1), ιδιοκτησία Μαρίας Παπαγεωργίου, τον ακάλυπτο χώρο, το κλιμακοστάσιο, το φρέαρ του ανελκυστήρα (κυρίου), το πλατύσκαλο, τους φωταγωγούς (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4), το φρέαρ του ανελκυστήρα υπηρεσίας και πολυκατοικία διαφόρων συνιδιοκτητών και Βόρεια με ιδιοκτησία Μαρίας Παπαγεωργίου, τους φωταγωγούς (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4), το πλατύσκαλο, το φρέαρ του ανελκυστήρα υπηρεσίας και τον ακάλυπτο χώρο.

Τίτλος κτήσης: Η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία περιήλθε κατά το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας στην καθ ης – οφειλέτιδα, παρά της Μαρίας – Θηρεσίας χας Νικολάου Ανδρικίδου, το γένος Ερμύλου και Σοφίας Ραΐση, δυνάμει του υπ’ αριθ. 13.355/10-3-2006 συμβολαίου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσούλας Γκρέκα – Μαυρακάκη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 4646 με α.α. 489, δια του οποίου μεταβιβάσθηκε στην καθ ης – οφειλέτιδα λόγω αγοράς η ψιλή κυριότητα του εν λόγω ακινήτου, παρακρατώντας η πωλήτρια το δικαίωμα οικήσεως του άνω ακινήτου για τον εαυτό της και για όλη την διάρκεια της ζωής της και σε συνδυασμό με τον θάνατο της ως άνω πωλήτριας, η οποία απεβίωσε στην Αθήνα στις 19.04.2009, η ως άνω καθ – ης – οφειλέτιδα κατέστη πλήρης κύριος του ακινήτου.

Βάρη: Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 016762/21.09.2017 Πιστοποιητικό του κ. Υποθηκοφύλακα Αθηνών το ανωτέρω ακίνητο (οριζόντια ιδιοκτησία) βαρύνεται με: 1) Προσημείωση διά (1.200.000) ευρώ, κατά της άνω οφειλέτιδος, υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε., για τον εαυτό της και ως εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών, εγγραφείσα την 19.12.2013, 2)

Προσημείωση διά (1.200.000) ευρώ, κατά και υπέρ ιδίων ως άνω, εγγραφείσα την 26.05.2015, 3) Αναγκαστική Κατάσχεση διά(600.000) ευρώ, κατά ιδίας και υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε., εγγραφείσα την 20.09.2017 (Τ/Μ 196-200).

Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού, ορίζεται το ποσό εκτίμησης της εμπορικής αξίας του ανωτέρω κατασχεθέντος ακινήτου (οριζόντιας ιδιοκτησίας), σύμφωνα με την από 10 Σεπτεμβρίου 2017 Έκθεση Εκτίμησης Αγοραίας

(Εμπορικής) Αξίας Ακινήτου, της Πιστοποιημένης Εκτιμήτριας του Υπουργείου Οικονομικών Κυριακής Χονδροπούλου, η οποία διενεργήθηκε κατά τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 59/24.05.2016 Προεδρικού Διατάγματος (Φ.Ε.Κ. 95/27.05.2016, Τεύχος Α ́), ήτοι το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (478.000) ευρώ.

Κατά τα λοιπά ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του ΚΠολΔ και κάθε Νόμου σχετικού με δημόσιους αναγκαστικούς πλειστηριασμούς.

Σε επιβεβαίωση συνετάγη το παρόν Απόσπασμα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Λ. Κατσώνη, αρ. 40, σήμερα στις είκοσι έξι (26), του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) και αφού συνετάγη, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από εμένα τον επί της εκτελέσεως Δικαστικό Επιμελητή.

Ο Δικ. Επιμελητής

Σωτήριος Ε. Αδάμ

(Τ.Υ.Σ.)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Σύμφωνα με το άρθρο 995 παρ. 6 Κ.Πολ.Δ.)

Του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Σωτηρίου Ε. Αδάμ, με ΑΦΜ 035734996, κατοίκου Αθηνών (Λ. Κατσώνη αρ. 40) τηλ. 210 6424668.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ω Ο Τ I

Στις επτά (7), του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και οκτώ (8) του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και από ώρας 17:00 μ.μ. έως 18:00 μ.μ. και για τις δύο ημέρες, του έτους 2017, καθορίζεται ο χρόνος επίσκεψης από υποψήφιους πλειοδότες του ακινήτου που κατασχέθηκε με την με αριθμό 379/20-09-2017 Κατασχετήρια Έκθεσή μου, της οφειλέτιδος Χριστίνας ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ του Περικλή και της Σοφίας, που βρίσκεται στην Αθήνα (Φωκυλίδου αρ. 16-18 και Βουκουρεστίου αρ. 51), με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», του οποίου ο πλειστηριασμός ορίσθηκε να διενεργηθεί στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Α. Σγούρα, κατοίκου Αθηνών (Καποδιστρίου αρ. 18), τηλ. 210 3801906, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή του νόμιμου αναπληρωτή της, στις δύο (02) Μαΐου 2018».

ΕΓΓΡΑΦΟ

Πηγή
Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.‌‌

Δείτε επίσης

700 προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
kontasas.gr
Ότι αφορά τον πολίτη