Στο τέλος του 2022 οι επόμενες αρχαιρεσίες για τις Διοικήσεις των Επιμελητηρίων

Με την τροπολογία προσδιορίζεται μεταξύ άλλων η χρονική περίοδος διενέργειας των επόμενων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων και παρατείνεται η θητεία των υφιστάμενων, από τη λήξη της μέχρι τη διεξαγωγή των προαναφερόμενων αρχαιρεσιών.

«Οι επόμενες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017 (Α’ 171) θα διεξαχθούν μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου 2022 και της 15ης Δεκεμβρίου 2022. Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών του προηγούμενου εδαφίου», σημειώνεται σχετικά.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση