Συγκροτείται η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους


Στόχος είναι μια καθολικότερη προσέγγιση στην ανάδειξη της στενής σύνδεσης των εφαρμογών των θετικών επιστημών με τις σύγχρονες κοινωνικές αξίες. Αναγκαία στοιχεία αυτής της αποστολής είναι τόσο η έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, όσο και η κατάλληλη υποστήριξη των συναφών κρατικών πολιτικών.

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής που συστάθηκε με τον ν. 4780/2021 (Α΄ 30) και αποτελείται από 11 επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, υπαγόμενη στον πρωθυπουργό, θα ταυτοποιεί και θα προάγει πολιτικές με σκοπό να ενθαρρύνουν την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία σε συνάρτηση με το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ηθική.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση