Συνεπιμέλεια: Παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη προς τον υπουργό Δικαιοσύνης


Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.9 του Συντάγματος και το ν.3094/2003, ο Συνήγορος του Πολίτη ως Ανεξάρτητη Αρχή έχει αποστολή, μεταξύ άλλων, την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων του παιδιού, είναι δε αρμόδια, προκειμένου για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, και για θέματα που ανάγονται σε ιδιώτες, που προσβάλλουν τα δικαιώματα του παιδιού.

Στην επιστολή του ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει:Source link

realhosting
loading...

Απάντηση