Συνεργασία ομίλου PRC Group με Blue Marble Disruptive Technologies

Ο Όμιλος PRC Group – The Management House ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία του με την εταιρεία Blue Marble DisruptiveTechnologies, στο πλαίσιο δημιουργίας δικτύου οργανισμών και επιχειρήσεων χαμηλούανθρακικού αποτυπώματος.

Η καινοτόμος λύση Blue Marble μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα που προέρχεται
από κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενώ αποτελεί το πρώτο προϊόν που καθιστά
επικερδή τη μείωση εκπομπών καυσαερίων.

Source link

realhosting
loading...

Leave a Reply