ΣΦΕΕ: Για δεύτερη θητεία ο Ολ. Παπαδημητρίου στην προεδρία του Συνδέσμου


Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΕ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Ιουνίου. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνουν να οδηγήσουν τον ΣΦΕΕ σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους που διανύει η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, με σημαντικές προκλήσεις, όπως η πανδημία και επόμενη ημέρα- post COVID era- η ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση και σταθερό περιβάλλον, που θα διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες αλλά και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, οι διαρθρωτικές αλλαγές και η ανάγκη για μία συνοχή όλων των μελών.

Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:Source link

realhosting
loading...

Απάντηση