Τα Συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης


Γράφει ο Άλκης Ν. Δερβιτσιώτης, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δ.Π. Θράκης

1. Η Eλληνική Eπανάσταση του 1821 κατά της οθωμανικής τυραννίας υπήρξε πολυσήμαντο γεγονός. Πρόκειται για την πρώτη επανάσταση που χαρακτηρίζεται ως εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας κατά τους νεότερους χρόνους. Επίσης η ελληνική επανάσταση ήταν επανάσταση αστών κατά του σουλτάνου ο οποίος κυβερνούσε όχι μόνο ως απόλυτος μονάρχης αλλά τον απολυταρχισμό του ενίσχυαν η παράδοση και οι πρακτικές της ασιατικής δεσποτείας. Η Eλληνική Eπανάσταση είχε επίσης θρησκευτική διάσταση καθώς οι επαναστάτες ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, στοιχείο το οποίο τους είχε επιτρέψει να διατηρήσουν λίγα στοιχεία της προγενέστερης κοινωνικής οργάνωσής τους. Σε αυτό διευκόλυνε εν μέρει, η οργάνωση της κοινωνίας του οθωμανικού κράτους σε θρησκευτικές κοινότητες, οι οποίες διέθεταν συγκεκαλυμμένα εθνικά χαρακτηριστικά.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση