Τα 12 επιδόματα που καταβάλλονται έως το τέλος του 2020

12 είναι τα επιδόματα που προγραμματίζεται να δοθούν από το υπουργείο Οικονομικών σε δικαιούχους προγραμμάτων στήριξης καθώς εκπνέει το 2020.

Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

– Διπλή ενίσχυση για τους  482.335 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Επίδομα Παιδιού (Α21, πρόκειται για την έκτη και τελευταία δόση του επιδόματος για το 2020)

-Επίδομα Γέννησης

-Επίδομα Στέγασης

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων υπερηλίκων

-Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα

-Επίδομα Ομογενών

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

-“Σύνταξη Υπερηλίκων του ν. 1296/1982”

-Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τα έτη 2019 και 2020 θα καταβληθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου εργασίας, στους δικαιούχους τον Δεκέμβριο και συγκεκριμένα την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

-“Συνεισφορά Δημοσίου του ν. 4605/2019” (προηγούμενο πλαίσιο για προστασία α’ κατοικίας)

-Συνεισφορά δημοσίου για  δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του κορωνοϊού” Ν. 4714/2020  (Πρόγραμμα Γέφυρα)

Επίσης στις 31 του μήνα εκπνέει και η προθεσμία δήλωσης των αναστολών συμβάσεων εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις, δηλαδή και για τις κλειστές με κρατική εντολή και για τις πληττόμενες.

Εργαζόμενοι σε αναστολή & κλειστές επιχειρήσεις

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι των οποίων συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το παρελθόν και οι συμβάσεις εργασίας τους τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα Δεκέμβριο,

δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ παρά μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να τροποποιήσουν μισθώματα ή ΙΒΑΝ.

Επίσης, δεν απαιτείται δήλωση ακόμη και όταν δεν είναι ο ίδιος εργοδότης που θέτει τη σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή κατά τον μήνα Δεκέμβριο .

Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φοράκατά τον μήνα Δεκέμβριο,

υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη του.

Να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις εργοδότες που έχουν ΚΑΔ ο οποίος εντός του μήνα Δεκεμβρίου, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι κλειστό από δημόσια αρχή και στη συνέχεια είναι πληττόμενο για το υπόλοιπο του μήνα, τότε υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο- δήλωση αναστολής για κάθε [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] (πληττόμενο ή κλειστό από δημόσια αρχή αντίστοιχα). Στη δήλωση των αναστολών Νοεμβρίου παρατηρήθηκαν πολλά τέτοια σφάλματα, με αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να μην πάρουν εξαρχής το προβλεπόμενο ύψος της ειδικής αποζημίωσης που δικαιούνταν.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές για τις αναστολές συμβάσεων του Δεκεμβρίου θα γίνουν μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Ιανουαρίου, σε αναλογία των 534 ευρώ επί των 30 ημερών. Με το “κλείσιμο” των αναστολών του Δεκεμβρίου ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του υπολοίπου Δώρου Χριστουγέννων από το Κράτος.

πηγη

realhosting
loading...

Απάντηση