Τη λειτουργία ευρωπαϊκού φορολογικού παρατηρητηρίου ανακοίνωσε η Κομισιόν


Η εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας διοργανώθηκε από τον Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπο Οικονομίας, από κοινού με τον Paul Tang, πρόεδρο της Υποεπιτροπής Φορολογικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τον κ. Sven Giegold, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το παρατηρητήριο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το φορολογικό παρατηρητήριο θα στηρίζει τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ μέσω έρευνας, ανάλυσης και ανταλλαγής δεδομένων αιχμής. Το παρατηρητήριο θα είναι πλήρως ανεξάρτητο κατά τη διεξαγωγή των ερευνών του, θα ενημερώνει αντικειμενικά τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και θα προτείνει πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση