Το φαξ και ο θάνατός του (επιτέλους) στο ελληνικό Δημόσιο

Τη δεκαετία του ’90 για τα στελέχη των επιχειρήσεων η απόκτηση κινητού τηλεφώνου ήταν ένα σαφές status symbol και δείγμα της θέσης του μέσα στην εταιρεία.

Το αντίστοιχο status symbol τη δεκαετία του ’80 ήταν το φαξ. Ένα μηχάνημα, το οποίο ενδεχομένως για τους millennials και τη Generation Z να αποτελεί μία από τις πλέον… άχρηστες συσκευές στην εποχή του Διαδικτύου, σημάδεψε την επιχειρηματική ζωή της χώρας -και όχι μόνο- για αρκετές δεκαετίες. Αλλά πλέον όλα δείχνουν ότι πλησιάζει ο «θάνατος» του με την 31η Δεκεμβρίου 2020 να είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Βάσει του άρθρου 99 του Νόμου 4727/2020 που εισάγει τον κώδικα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, από την 1η Ιανουαρίου 2021 καταργείται η διακίνηση μέσω τηλεμοιοτυπίας (σ.σ. αυτή είναι η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του facsimile ή fax για συντομία) εγγράφων, διοικητικών ή μη, μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση